Suvalkijos regionas

Jungia Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonų AA grupes.

Regiono Tarnybos reikalai

Pranešame kad:

Artimiausias regiono tarnybos susirinkimas įvyks Spalio 22d. 19,00 val. AA ,,Prasmė'' patalpose esančiose adresu

Pilviškiai Vasario16-osios 24. Prašome regiono grupes atsiųsti savo atstovus ir tokiu būdu užtikrinti savo dalyvavimą AA regiono veikloje.

Pagarbiai
Suvalkijos AA Regiono tarnyba.

Regiono Tarnybos kontaktai

Regiono Tarnybos sekretorius: Dainius G.

El. paštas suvalkijos.regionas@gmail.com

TOP