Panevėžio regionas

jungia Panevėžio miesto ir rajono; Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų AA grupes.

Regiono Tarnybos reikalai

2020.06.21 (sekmadienį), 11 val. AA grupės "Sugrįžimas" patalpose, Marijonų g. 51, Panevėžyje vyks Panevėžio regiono Tarnybos organizacinis susirinkimas.

Regiono Tarnybos kontaktai

Tarnybos sekretorius:

El. paštas  aapanevezys@gmail.com

Viešosios informacijos koordinatorius:

Telefonas Nr.

Ryšių su pataisos įstaigomis koordinatorius:

Telefonas Nr. 8637 53540

TOP